ARNAL és un grup d’empreses, que opera des de 1971, dedicat al sector dels Serveis Professionals amb àmbit d’actuació estatal. Per a això, posa a la disposició dels seus clients un alt grau d’experiència i de qualificació professional amb l’objectiu de prestar un servei eficient i de la màxima qualitat.

 

ARNAL, continua afrontant la seva transformació amb l’objectiu d’adaptar-se a les noves necessitats del mercat i de la Societat per a, d’aquesta manera, ser un model de referència en coneixement professional, Servei i innovació.

S’ha aprofundit en la transformació de les tres línies de negoci, BPO and Legal Services (que es presta a través de Amstro, nascuda de la fusió amb Moner Consulting), Assessorament Empresarial i Bufet Jurídic per a dotar-les d’una estructura i organització més moderna i implementar d’una forma més extensiva l’ús de les recents tecnologies.

 

La Direcció d‘ARNAL entén que els temps actuals requereixen una adequació important de la prestació dels serveis i, a més, l’entorn del mercat, així com el volum que s’ha adquirit, requereixen potenciar tot allò relacionat amb la marca, l’organització interna, la tecnologia i el posicionament de mercat. Els canvis afrontats no varien res, al contrari, reforcen l’aposta per la qualitat i l’obtenció d’un alt grau de satisfacció dels nostres clients ja siguin les entitats financeres o els clients d’aquestes.

Conscients de la importància del nostre compromís amb la qualitat i la satisfacció del client, estructurem el nostre desenvolupament a través d’un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, basat en els següents principis:

 

COMPROMÍS amb els nostres clients i parts interessades, complint sempre amb les seves exigències i requisits amb l’objectiu de satisfer les seves necessitats, respectant els requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui, mantenint sempre un comportament ètic i responsable.

 

Identificar el context de la nostra organització i determinar els riscos i oportunitats amb la finalitat d’aconseguir una MILLORA CONTÍNUA de l’organització. Considerant la QUALITAT com a element estratègic en l’organització i conscienciar i motivar als professionals sobre la importància de la implantació i desenvolupament d’un sistema de la qualitat.

 

Entenem que els serveis professionals, en la seva versió més actual, necessiten d’un profund component d’INNOVACIÓ, no sols reduïda a l’àmbit de l’ús de les tecnologies, sinó també en la cerca de noves fórmules per a prestar els serveis, més concordes amb les expectatives que els clients tenen sobre la nostra actuació.

 

IMPLICACIÓ de tot el personal en la consecució dels nostres objectius interns i fer partícips a tots i cadascun dels empleats en la millora de l’empresa, fent un TREBALL EN EQUIP.

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA, ja que cadascun dels nostres clients disposa d’una persona o departament de contacte que gestionarà el seu cas i li atendrà, informarà i assessorarà en qualsevol punt de la tramitació. Estarà a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir.

 

Fomentar i promoure la prevenció integral, mitjançant la protecció activa de la seguretat i salut dels treballadors.

 

L’equip humà que forma ARNAL posseeix un alt grau de coneixement i àmplia EXPERIÈNCIA, la qual cosa li garanteix una alta professionalitat durant tot el procés. Disposem d’eines tecnològiques que ens permeten un seguiment i control del procés de treball per a evitar errors i disfuncions, prestant un millor servei i una millor informació als nostres clients.

 

Per a dur a terme tot això, la Direcció General estableix tots els mitjans i recursos necessaris per a implementar-los, així com perquè aquesta política sigui coneguda, entesa i portada a pràctica per tots els nivells de l’organització.

 

 

Barcelona, 6 de setembre de 2022

Albert Borràs Arnal

Conseller Delegat