Sol·licitud de factures

Tingues en compte que:

 

Després de la fusió, el juliol de 2021, entre Gestarnal 1 SA (Arnal) i Moner Consulting que va donar lloc a AMSTRO LEGAL SERVICES SA, els duplicats de les factures relatives a operacions de compravenda, hipotecàries, de cancel·lació o d’altre tipus gestionades per ARNAL i MONER, s’han de sol·licitar a través del FORMULARI habilitat a la web d’Amstro. Feu clic aquí.

 

1. El procediment de sol·licitud de factures s’aplica a les operacions en què la provisió de fons està completament liquidada perquè s’ha donat per acabada la tramitació documental encarregada.

2. Podem proporcionar, exclusivament, duplicats de les factures corresponents als nostres honoraris professionals.

3. No es poden sol·licitar a Arnal les factures que ha d’emetre un tercer (com ara les de la notaria, el Registre de la Propietat, de taxació o altres) ni tampoc els comprovants de pagament dels impostos meritats.

Accedeix al formulari d’Amstro fent clic aquí.