"La tramitación documental tradicional ya es historia" - Servicios de Gestoría Integral - Arnal
«La tramitación documental tradicional ya es historia»

La tramitación de documentos telemáticos ha ido en aumento durante la pandemia. Tanto que en nuestro caso, ya podemos decir que la tramitación tradicional está prácticamente fuera de mercado. Ya es historia. Han pasado más de 8 años desde que empezó este cambio que ha aportado muchos beneficios, y los que están por llegar. Desde aquí un saludo al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, entidad pionera en este ámbito, y otros muchos, con la que siempre hemos compartido inquietudes y algún que otro encuentro muy productivo. Aquí una muestra de grato recuerdo: la entrevista publicada en El Gestor – La Revista dels Gestors Administratius. ¡Un abrazo a Alfonso Lluzar y a todo su equipo!

«Ja fa més de set anys que el Col·legi de Gestors de Catalunya, juntament amb GESCO (Gestores 1880, SAU), van crear la plataforma d’escriptures A9. Aquesta eina permet fer inscripcions al Registre de la Propietat, així com pagar i presentar l’impost del model 600 a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Durant aquests anys d’història, la plataforma A9 Escriptures ha permès tramitar més de 170.000 expedients. La gestoria Arnal, fundada el 1971, va ser una de les primeres que va confiar en aquesta plataforma i que va apostar-hi. Joan Pinyol, soci d’aquesta gestoria, ens compartirà la seva experiència.

Com va començar a utilitzar la plataforma A9 Escriptures?

El nostre despatx va ser-ne un dels impulsors en el seu moment, aprofitant també la bona predisposició del Col·legi de Gestors i de Gesco per impulsar la creació i l’ús de les noves tecnologies en la nostra feina. Vam entendre que intentar tramitar documents en general —i, sobretot, notarials— sense paper era un objectiu que s’ajustava a les exigències del mercat i dels clients. I aquest va ser l’inici per desenvolupar la plataforma i, després, començar a treballar-hi. Gesco, que tenia experiència en el desenvolupament de la plataforma A9 de vehicles, ho va fer extensiu, amb èxit, a documents, tot i que era un procés més complex. Aquest en va ser l’origen i vam aconseguir plasmar la idea a Catalunya d’una manera molt potent.

En l’àmbit territorial, inicialment la plataforma només permetia tramitar a Catalunya. Com van gestar-se aquests inicis?
Sí, l’origen i la implementació inicial de la plataforma Escriptures va ser Catalunya, atès que vam aconseguir un conveni amb l’ATC i el Col·legi de Registradors de Catalunya; per tant, a l’origen —i essencialment des que va començar la plataforma— es va fer servir a Catalunya.

A partir de l’any 2018, l’A9 Escriptures permet presentar tràmits a tots els registres d’Espanya. Ha significat un canvi competitiu per a les gestories?
Sí, i ara comencem a estendre la tramitació telemàtica a la resta del territori. Tot i l’excel·lent predisposició del Col·legi de Registradors a l’hora d’implementar amb rapidesa l’ús de la plataforma, hi ha la dificultat afegida que, a vegades, cada registrador, encara que tingui instruccions genèriques del seu col·legi territorial, pot prendre decisions individuals, la qual cosa ens ocasiona dificultats a l’hora d’obrir el camí.

Així doncs, ara fem la mateixa tasca que vam dur a terme a Catalunya a l’inici. És evident que ho fem més de pressa, perquè han passat més de set anys i els professionals ja estem més adaptats i predisposats a les noves tecnologies.

És a dir, des de fa un any, aproximadament, hem començat a estendre la tramitació de l’A9 Escriptures als Registres de la Propietat de fora de Catalunya, gràcies a les converses que s’han tingut amb el Colegio Nacional de Registradores. Però la funcionalitat de pagar i presentar l’impost des de la plataforma A9 Escriptures només és, de moment, a Catalunya.

Quin ús de la plataforma es fa al seu despatx?

Els usuaris del despatx la fan servir cada dia en els procediments habituals de feina. Des de l’inici hem estat apostant per tramitar amb la plataforma perquè les seves funcionalitats són molt bones i ens permet ser més eficients en el dia a dia.

Finalment, per què creu que l’A9 Escriptures pot beneficiar la feina que fan els gestors?
Essencialment l’hem de recomanar perquè és un mitjà pel qual la prestació del servei s’ajusta a una realitat i a una demanda del mercat. És a dir, la tramitació documental tradicional en paper és una cosa que ja gairebé està fora de mercat. El fet de poder disposar d’una eina que permet una tramitació telemàtica “mínima” (que en el cas de l’A9 és propera a un màxim desitjable) és absolutament cabdal perquè el mercat percebi que la nostra professió i activitat s’ajusta a les seves demandes i necessitats. Això és molt evident en l’àmbit de la tramitació documental.

Quins són els beneficis?

Hi ha beneficis pel que fa a l’eficàcia, la velocitat i la rendibilitat en el desenvolupament de la feina. Estem parlant d’evitar-nos desplaçaments, és a dir, temps i diners… de guanyar traçabilitat i control, d’aprofundir en la interconnectivitat amb clients i altres intervinents i, per tant, entenc que tot són avantatges. És pràcticament i absolutament necessari disposar d’una eina d’aquest estil. A partir d’aquí, no només crec que sigui una eina útil del present, sinó que ha de ser reforçada i desenvolupada en el futur perquè continuï donant als col·legiats les prestacions necessàries per poder mantenir l’activitat i la professió en els requeriments que demana el mercat.»

Ver publicación aquí: